عباس آماده

عباس هم اطلاعات فرهنگی و تاریخی بالایی داره و هم با اخلاق هست. اگر دنبال یه راهنمای نجیب و دوست داشتنی و با معلومات هستین عباس مناسب شماست.