Search
Search

بهنام صفایی

بهنام صفایی متولد کرمان و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، در سال ۱۳۸۲ مدرک راهنمای گردشگری دریافت کرد. تا الان و بعد از اخذ مدارک دیگر مثل راهنمای طبیعت گردی، بیش از ۵۰۰ تور مختلف در ایران و چندین تور در کشورهای دیگر اجرا نموده و سالها با آژانس ها و شرکت های مختلف تجربه کسب کرده است.