تورهای کرمان تورز

تمام تورهای پیشنهادی کرمان تورز در زیر به شکل های گوناگون دسته بندی شده اند تا بهترین انتخاب را برای سفر خود داشته باشید. همه تورها به صورت یک روزه برنامه ریزی شده اند. اگر هیچ کدام مناسب شما نیست، میتوانید تور مورد نظر خود را سفارش دهید. برای راهنمایی و مشاوره نیز می توانید با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

تورهای سه گانه

تورهای سه گانه، در یک روز از سه شهر بازدید دارند. این تورها فشرده بوده و مناسب مسافرین با وقت محدود هستند.